Kenzomh

Mentalbeskrivning 23 oktober 2011

Söndagen den 23 oktober gjorde vi MH med Kenzo i Stockholm Södra. Bilder från MH:t finns i bildgalleriet och filmen från MH:t finns under filmer.

Jag är jättenöjd med dagen och sååå stolt över min lillastora kille!Här nedan är resultatet:
1

2

3

4

5

1a. Kontakt

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. Kontakt

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testeledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. Kontakt

Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

2a. Lek 1

Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt,leker mycket aktivt

2b. Lek 1

Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c. Lek 1

Gripande och dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen,drar emot, rycker tills testledaren släpper

3a. Förföljande

Startar inte

Startar, men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. Gripande

Nonchalerar föremålet/ springer inte fram alt. springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

4. Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet

5a. Avståndslek

Hot/agg

Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök

5b. Avståndlek

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del

5c. Avståndslek

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linje

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

Går fram till figuranten direkt utan hjälp

5d. Avståndslek

Leklust

Visar inget intresse

Leker inte men visar intresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt. Drar emot, släpper inte

5e. Avståndslek

Leklust

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a. Överraskning

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. Överraskning

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. Överraskning

Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner alt. går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d. Överraskning

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e. Överraskning

Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager

7a. Ljudkänslighet

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b. Ljudkänslighet

Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. Ljudkänslighet

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d. Ljudkänslighet

Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen

Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager

8a. Spöken

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. Spöken

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar och eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. Spöken

Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr från platsen

8d. Spöken

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av huvudbonaden på figuranten

Går fram till figuranten när föraren pratar med figuranten och lockar på hunden

Går fram till figuranten när föraren står bredvid

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet

Går fram till figuranten utan hjälp

8e. Spöken

Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla

9a. Lek 2

Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9b. Lek 2

Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

10. Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd alt. vill lämna platsen, försöker fly alt. föraren avstår skott